Kebajikan Anggota

Sumbangan Kepada Anggota

KOJAWI telah memperuntukkan anggaran 30% daripada keuntungan tahunan untuk pembayaran sumbangan kepada anggota bermula pada tahun 2016. Pembayaran diberi secara sama rata kepada semua anggota. Rekod pembayaran sumbangan dari tahun 2016 hingga 2019 :

Tabung Kebajikan Anggota

KOJAWI telah menubuhkan sebuah Tabung Kebajikan Anggota di mana peruntukan tabung ini diambil dari keuntungan Koperasi sebanyak 2% setiap tahun. Jenis-jenis sumbangan yang boleh dimohon oleh anggota adalah :