Insurans

Insuran Etiqa Takaful

KOJAWI telah menjalankan aktiviti insuran Etiqa Takaful pada tahun 2011. Antara produk insuran yang ditawarkan oleh KOJAWI adalah:

 

Insuran kenderaan motokar

Perlindungan tambahan di bawah insuran kenderaan motokar:

 • Perlindungan cermin depan kereta
 • Perlindungan aksesori tambahan
 • Perlindungan pemandu tambahan
 • Perlindungan kerosakan banjir
 • Perlindungan kemusnahan awam
 • Liabiliti penumpang di sisi undang-undang
 • Liabiliti undang-undang kepada penumpang

Insuran Kebakaran

Insuran Pampasan Pekerja Asing (FWCS)

Insuran Pemilik dan Isi Rumah (Houseowner and Householder)

Insuran SPIKPA

Insuran Kemalangan Diri

Insuran Domestic Servant Takaful

Insuran Domestic Servant Takaful

Takaful Guarantee

Pelbagai jenis polisi

Kami menawarkan pelbagai jenis insurans

Insuran Pengembara

Ditujukan kepada yang sering keluar negara

 

Insuran World Traveller Care

Manfaat utama :

 • Perlindungan perubatan
 • Kesulitan perjalanan
 • Kehilangan atau kelewatan bagasi
 • Kehilangan dokumen perjalanan
 • Kematian akibat kemalangan atau hilang upaya kekal
 • Perlindungan terhadap keganasan