Penyewaan Bangunan

KOJAWI mempunyai tiga (3) buah kedai pejabat

.. yang dibeli secara tunai di mana satu (1) buah kedai pejabat tiga tingkat terletak di Taman Daya, Johor Bahru dan dua (2) buah kedai pejabat dua tingkat terletak di Taman Scientex, Pasir Gudang. Lima (5) unit premis perniagaan milik KOJAWI yang telah disewakan iaitu :

Taman Daya

No. 39, Jalan Sagu 18, Taman Daya, 81100 Johor Bahru, Johor

Taman Scientex

No. 51A, Jalan Kelisa 1, Taman Scientex, 81700 Pasir Gudang, Johor.

Taman Scientex

No. 51B, Jalan Kelisa 1, Taman Scientex, 81700 Pasir Gudang, Johor.

Taman Scientex

No. 53A, Jalan Kelisa 1, Taman Scientex, 81700 Pasir Gudang, Johor.

Taman Scientex

No. 53B, Jalan Kelisa 1, Taman Scientex, 81700 Pasir Gudang, Johor.

No. 39, Jalan Sagu 18, Taman Daya, 81100 Johor Bahru, Johor.

No. 51A, Jalan Kelisa 1, Taman Scientex, 81700 Pasir Gudang, Johor.

No. 51B, Jalan Kelisa 1, Taman Scientex, 81700 Pasir Gudang, Johor.

No. 53A, Jalan Kelisa 1, Taman Scientex, 81700 Pasir Gudang, Johor.

No. 53B, Jalan Kelisa 1, Taman Scientex, 81700 Pasir Gudang, Johor.