Ahli Lembaga Pengarah KOJAWI Travel & Tours Sdn Bhd

Hj S. Mohd Rafee bin Syed Zainal

Hj Mohd Huzaini bin Hj Jufrin

Zaini bin Hussein

Zulfikar bin Hj Mohd Nasir

Hj Khamim bin Abd Rasid

Nursyazwani binti Zulkifli